Billeder fra vores meget aktive Pentanque afdeling 
Klubmesterskab 2022
Indvielse af skovhytten 
Johns bodega
Kjellerup Gymnastikforening | | 8620 Kjellerup | bestyrelsen@kjellerupgf.dk