Mandagsholdet

Mandage kl. 17.40 i Arena Midt

Kontingent: 400,- kr Karin Pedersen
Kjellerup Gymnastikforening | | 8620 Kjellerup | bestyrelsen@kjellerupgf.dk