I sommersæsonen (1. april til 1. oktober) spilles krolf hver tirsdag fra 9.30-12 på græsset ved skyttehuset.
Alle er velkomne til at komme og prøve.
 
Kontingent udesæsons (krolf) 100 kr.


 
Tovholder: Martha Hansen    86882544
 
 
Kjellerup Gymnastikforening | | 8620 Kjellerup | bestyrelsen@kjellerupgf.dk