I sommersæsonen (maj til midt september) spilles krolf hver tirsdag fra 9.30-12 på græsset ved skyttehuset.
Alle er velkomne til at komme og prøve.
 
Kontingent udesæsons (krolf) 70 kr.
Tovholder:
​Krolf:'
Martha Hansen Blodbøgen 4   martha.ebrev@gmail.com

 
 
Kjellerup Gymnastikforening | | 8620 Kjellerup | bestyrelsen@kjellerupgf.dk